Home / THẮC MẮC PHÁP LÝ / Các trường hợp phải đo đạc lại đất ?

Các trường hợp phải đo đạc lại đất ?

Nhiều người vẫn thắc mắc các trường hợp phải đo đạc lại đất là khi nào ? Việc này mang lại lợi ích gì về thủ tục giấy tờ nhà đất và nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến thủ tục nhà đất. Bài viết này sẽ điểm qua các trường hợp phải đo đạt lại đất thường gặp trong quá trình hoàn thiện giấy tờ cho khách.

Các trường hợp phải đo đạc lại đất ?

Theo Khoản 3 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện tại khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động trong các trường hợp sau:

Các trường hợp phải đo đạc lại đất

(1) Khu vực đất nông nghiệp đã thực hiện quy hoạch lại đồng ruộng và “dồn điền đổi thửa” làm thay đổi toàn bộ các bờ vùng, bờ thửa.

(2) Khu vực thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các khu trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

(3) Khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy nhưng đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng để số hóa.

(4) Khu vực đã có bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp ảnh hàng không, phương pháp bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ trước ngày 05/7/2014, có tỷ lệ nhỏ hơn so với tỷ lệ cần phải đo vẽ theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *