Home / KINH NGHIỆM MUA ĐẤT / Lệ phí công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Lệ phí công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Trường hợp thực tế đã hỏi Đất nền Long An giá rẻ : Bố mẹ tặng đất cho con thì có phải nộp lệ phí trước bạ hay không?

lệ pí hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Có phải nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp bố mẹ tặng đất cho con hay không?
Các quy định về nộp lệ phí trước bạ đối với mảnh đất được cho tặng.
Căn cứ Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ như sau:

1. Nhà, đất.

2. Súng săn; súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Tàu theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật về hàng hải (sau đây gọi là tàu thủy), kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; trừ ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động.

4. Thuyền, kể cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe môtô, xe gắn máy phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

7. Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự xe ôtô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy, thân máy (block) của tài sản quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này được thay thế và phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài chính quy định chi tiết điều này.

Điều 4, Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ quy định người nộp lệ phí trước bạ như sau:

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 3 nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc đối tượng miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 10 nghị định này.

Khoản 10, Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ như sau:

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, không phải nộp lệ phí trước bạ đối với mảnh đất bố mẹ cho con theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *