Home / THẮC MẮC PHÁP LÝ

THẮC MẮC PHÁP LÝ

Luật Đất đai 2023 có gì mới ?

luật đất đai 2023 có gì mới

Luật đất đai 2023 có gì mới? Thắc mắc sẽ được giải dáp thông qua 10 điều sửa đổi Thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, tại dự thảo Luật …

Xem thêm

Thời hạn sổ hồng có giá trị bao nhiêu năm ?

Sổ hồng có giá trị bao nhiêu năm

Sổ hồng có giá trị bao nhiêu năm? Ở trang 2 của sổ hồng có ghi rõ thời hạn sử dụng của sổ hồng lên tới 50 năm đối với chung cư . Còn đối với những công trình khác gồm: Thời hạn sổ hồng chung cư là 20 năm …

Xem thêm

Sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn ?

Sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn

Sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn ? Thật ra tên gọi sổ hồng và sổ đỏ người trong lĩnh vực bất động sản gọi theo màu sắc bìa của từng loại sổ. Giá trị sổ đỏ và sổ hồng là như nhau. Theo khoản 2 Điều …

Xem thêm

Các trường hợp phải đo đạc lại đất ?

Các trường hợp nào đo đạt lại đất đai

Nhiều người vẫn thắc mắc các trường hợp phải đo đạc lại đất là khi nào ? Việc này mang lại lợi ích gì về thủ tục giấy tờ nhà đất và nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến thủ tục nhà đất. Bài viết này sẽ điểm qua …

Xem thêm